Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuurisen nuorisotyön perustehtävä on kehittää nuorten ilmaisutaitoja luomalla nuorille kulttuurisia ja henkisiä tukirakenteita sekä yhteisöllisiä ja yksilöllisiä onnistumisen kokemuksia. Kulttuurin avulla rakennetaan mielekkyyttä elämään, luodaan merkityksiä ja rakennetaan kuvaa itsestä ja maailmasta. Kulttuurinen nuorisotyö on nuorten  luovaa vuorovaikutusta ja ajattelun,  arvojen  sekä tunteiden ilmaisua eri toimintamuotojen kautta. Myös kulttuurin kokeminen on tärkeää.