Osallisuus

Kulttuuriareena edistää nuorten osallisuutta heidän omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan paitsi erilaisilla nuorisotyön keinoilla myös tukemalla edustuksellisempaa osallisuutta.

Nuorisonohjaajat toimivat Kuopion Nuorisovaltuuston mentoreina ja auttavat nuorisovaltuustoa tarvittaessa käytännön asioissa. Tuotamme yhdessä nuorisovaltuuston kanssa alueen merkittävintä ikärajatonta musiikkitapahtumaa Rock the Clubia.

Nuorisonohjaaja Ulla Vuori toimii Kuopion Lasten Parlamentin ”moottorina” yhdessä apulaisjohtaja Anne-Peltola- Juvosen kanssa.